Breadcrumbs

Breadcrumbs

service banner

service banner

یکی از مهمترین مسائلی که در طراحی به طور کلی و طراحی سالن های همایش و کنفرانس باید در نظر گرفته شود نور پردازی محیط است. نورپردازی مناسب می تواند تاثیر فوق العاده ای در رسیدن به اهداف مورد نظر سالن و همچنین درک افراد از اندازه و بزرگی فضا داشته باشید. انتخاب نور مناسب و جانمایی مناسب که از طریق محاسبات دقیق و حرفه ای صورت می گیرد. طراحی داخلی فضا را کاملا تحت تاثیر خود قرار می دهد و رضایت کاربران و حضار را در بر خواهد داشت. نورپردازی محیط هماهنگ با رنگهای بکار رفته در فضا، اندازه اتاق، وجود یا عدم وجود نورهای طبیعی و مبلمان موجود در فضا صورت می گیرد. وقتی المان های گوناگون به درستی در کنار هم قرار می گیرد و نورپردازی به شکل درستی صورت می گیرد یک اتاق معمولی تبدیل به یک فضای ویژه با استایل و کارکردهای خاص می شود.

statistic

statistic
95%
رضایتمندی مشتریان
120000
چراغ روشن
398
پروژه انجام شده

test

test

brands

brands