صندوق کمیته امداد امام خمینی شعبه فرجام

صندوق کمیته امداد امام خمینی شعبه فرجام

تصاویر

تصاویر

متن

متن

صندوق کمیته امداد امام خمینی شعبه فرجام
تجهیز صندوق قرض الحسنه کمیته امداد امام خمینی شعبه فرجام تهران
شامل: دکوراسیون داخلی و مبلمان اداری ، پارتیشن، سیستم روشنایی و الکتریکال
سال 95