Breadcrumbs

Breadcrumbs

banner

banner

امروزه اهمیت طراحی مناسب فضایی داخلی و تاثیر آن در افزایش بهره وری و ایجاد حس آرامش امریست انکار ناپذیر . هرچند استفاده از میلگرد و رابیتس و متعاقب آن گچ یا سیمان سالهاست در کشور ما رواج دارد اما در طول این مدت نحوه طراحی داخلی بویژه طراحی دکوراسیون سقف دستخوش تغییرات زیادی شده است. سابق بر این طرح ها همگی یک چارچوب خاصی داشتند استفاده از اشکال منظم ، دایره یا بیضی و یا تلفیقی از این اشکال بسیار متداول بود اما امروزه طراحان داخلی سعی دارند کمتر از قرینه سازی استفاده نمایند و یا به بیان بهتر سبکهای کلاسیک رفته رفته جای خود را به سبکهای مدرن داده اند

statistic

statistic
96%
رضایتمندی مشتریان
114000
متر مربع پوشش دکور
398
پروژه انجام شده

Gallery

Gallery