سالن کنفرانس شهرداری چابهار

سالن کنفرانس شهرداری چابهار

تصویر

تصویر

متن

متن
تجهیز شده توسط شرکت آوانگر مرزبان شامل:
دکوراسیون ، کف پوش ، نور پردازی، تجهیزات الکتریکال