سالن آمفی تئاتر انرژی اتمی بوشهر

سالن آمفی تئاتر انرژی اتمی بوشهر

انرژی اتمی بوشهر

انرژی اتمی بوشهر
تجهیزات دکوراتیو: شرکت سیما چوب
تجهیزات ضبط تصاویر: Sony
تجهیزات نور اختصاصی: Proel
تجهیزات پخش تصویر: Sanyo
تجهیزات صوت: Montarbo
تجهیزات نور افکتی: Arc
تاریخ شروع: آبان 87
تاریخ پایان: خرداد 88
مدیر پروژه: حمید مومنی مدیر عامل شرکت آوانگر مرزبان

تصاویر پروژه

تصاویر پروژه