بنیاد مستضعفان

بنیاد مستضعفان

تصاویر

تصاویر

متن

متن
بازسازی ساختمان ایثار بنیاد مستضعفان ساختمان مرکزی
دکوراسیون کامل دیوار ها و سقف به مساحت 3000متر ، پارتیشن ، 18 سالن کنفرانس