سالن آمفی تئاتر رازی

سالن آمفی تئاتر رازی

متن

متن
تجهیزات صوت: Alto (line-aray)
تجهیزات ضبط تصویر: Sony, Roland
تجهیزات پخش تصویر: EKI
تجهیزات نور اختصاصی: Proel
مدیر پروژه: حمید مومنی مدیر عامل شرکت آوانگر مرزبان

تصویر

تصویر